ปรับปรุงล่าสุด 17 ต.ค. 2023 07:48:35 2,031

วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจให้มั่นคง
ดำรงศาสนาวัฒนธรรม นำสู่ประชาสู่ประชาคมอาเซียน