ถนนสายวัฒนธรรมตำบลโนนก่อสัญจร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 7
17 ก.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 12
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2567          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย  คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาอบต.โนนก่อ และเจ้า...
ถนนสายวัฒนธรรมตำบลโนนก่อสัญจร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 6
2 ก.ค. 2024 17:42:50 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 57
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย  คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาอบต.โนนก่อ และเจ้าหน้าที่สังกัด อบต. โนนก่อ พร้อมกับ...
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน
27 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 57
วันที่  27  มิถุนายน พ.ศ. 2567         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ  กำหนดจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงา...
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2567) “รวมพลังโนนก่อ ต่อต้านยาเสพติด”
26 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 45
           วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จะดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโล...
โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดย การลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมู่บ้านจากหมู่ที่ 1-14 รวมถึงวัดและโรงเรียนของแต่ละหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567
12 มิ.ย. 2024 09:38:51 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 56
โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดย การลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมู่บ้านจากหมู่ที่ 1-14 รวมถึงวัดและโรงเรียนของแต่ละหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ  2567 ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567...
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567
10 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 53
  วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น.         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการจัด “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567”...
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
28 พ.ค. 2024 10:18:28 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 97
    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อได้รับพระราชทานแผ่นภาพ...
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
24 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 46
          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย  คำสิงห์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ แ...
โครงการ อบต.สัญจร เก็บภาษีนอกพื้นที่และให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
24 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 34
โครงการ อบต.สัญจร เก็บภาษีนอกพื้นที่และให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 2- 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน...
กองทุนธนาคารขยะตำบลโนนก่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ รับ - ฝาก ขยะประจำเดือนเมษายน 2567
8 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 102
กองทุนธนาคารขยะตำบลโนนก่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ รับ - ฝาก ขยะประจำเดือนเมษายน  2567
ถนนสายวัฒนธรรมตำบลโนนก่อสัญจร ประจำปี 2567  ครั้งที่ 5
8 พ.ค. 2024 10:09:04 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 122
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย  คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาอบต.โนนก่อ และเจ้าหน...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
1 พ.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 91
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย  คำสิงห์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสั...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
30 เม.ย. 2024 16:26:34 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 103
ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. นายบุญหลาย  คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้...
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตำบลโนนก่อ
30 เม.ย. 2024 15:17:55 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 104
ในวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมคณะกรรมการจัดงาน  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค...
โครงการป้องกันและอุบัตติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
30 เม.ย. 2024 15:14:38 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 90
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย  นายบุญหลาย  คำสิงห์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมคณะผู้บริหาร  คณะสมาชิกสภา อบต.โนนก่อ และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการจัด “โครงกา...
ถนนสายวัฒนธรรมตำบลโนนก่อสัญจร ประจำปี 2567  ครั้งที่ 4
10 เม.ย. 2024 13:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 133
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย  คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาอบต.โนนก่อ และเจ้าหน...
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร
5 เม.ย. 2024 11:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 170
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ           องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนเมษายน  ...
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567
2 เม.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 124
วันที่  2 เมษายน  พ.ศ. 2567         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะสมาช...
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567
2 เม.ย. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 101
วันที่  2 เมษายน  พ.ศ. 2567         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะสมาชิกสภาอง...
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
31 มี.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 83
วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอ...