ถนนสายวัฒนธรรมตำบลโนนก่อสัญจร ประจำปี 2567  ครั้งที่ 4
10 เม.ย. 2024 13:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 13
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย  คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาอบต.โนนก่อ และเจ้าหน...
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร
5 เม.ย. 2024 11:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 38
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ           องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนเมษายน  ...
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567
2 เม.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 32
วันที่  2 เมษายน  พ.ศ. 2567         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะสมาช...
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567
2 เม.ย. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 36
วันที่  2 เมษายน  พ.ศ. 2567         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะสมาชิกสภาอง...
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
31 มี.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 40
วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอ...
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จัดแข่งขันกีฬาประเพณีของตำบลต้านยาเสพติด อบต.โนนก่อ คัพ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2567 
23 มี.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 51
วันที่ 23 มีนาคม 2567          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ได้จัดแข่งขันกีฬาประเพณีของตำบลต้านยาเสพติด อบต.โนนก่อ คัพ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2567 การแข่งขันกีฬา...
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา ประจำปีงบประมาณ 2567
22 มี.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 29
วันที่ 22 มีนาคม 2567       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา ป...
ถนนสายวัฒนธรรมตำบลโนนก่อสัญจร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3
21 มี.ค. 2024 16:44:57 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 59
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย  คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาอบต.โนนก่อ และเจ้าหน้าที่สังกัด อบต. โนนก่อ พร้อมกับผู...
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยมีพันธุ์ไม้ที่ปลูกอาทิเช่น มะม่วง ขนุน มะไฟ ลำไย และต้นฝรั่ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าคำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเลา 
21 มี.ค. 2024 16:28:44 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 66
วันท้องถิ่นไทย     วันที่ 18 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.โนนก่อ ร่วม...
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11 มี.ค. 2024 15:17:30 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 77
ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบลโนนก่อ ประจำปีการศึกษา 2566  ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในป...
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ การให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
8 มี.ค. 2024 13:23:42 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 98
เมื่อวันพุธที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ได้เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบร...
การลงพื้นที่ตลาดพ่อสน บ้านพลาญชัย เพื่อตรวจสอบการจัดตั้งตลาด ตามแนวทางข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2566
7 มี.ค. 2024 16:52:45 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 82
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ที่ 297/2566 และ คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำ...
การลงพื้นที่ตลาดประชารัฐสร้างสุข บ้านพลาญชัย เพื่อตรวจสอบการจัดตั้งตลาด ตามแนวทางข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2566
29 ก.พ. 2024 16:45:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 77
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ที่ 297/2566 และ คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามคำสั่งองค์การบริหารส...
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินโครงการกีฬาและนันทนาการระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลโนนก่อ
20 ก.พ. 2024 11:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 84
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567             องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ได้ดำเนินโครงการกีฬาและนันทนาการระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลโนนก่อ  วัตถุประสงค์เ...
ถนนสายวัฒนธรรมตำบลโนนก่อสัญจร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2
14 ก.พ. 2024 10:10:11 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 81
ถนนสายวัฒนธรรมตำบลโนนก่อสัญจร ประจำปี 2567  ครั้งที่ 2    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย  คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ค...
ถนนสายวัฒนธรรมตำบลโนนก่อสัญจร ประจำปี 2567  ครั้งที่ 1
30 ม.ค. 2024 10:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 118
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2567           องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย  คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาอบต.โนนก่อ และเจ้า...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
15 ม.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 146
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566              องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย  นายบุญหลาย  คำสิงห์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมคณะผู้บริห...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
30 ธ.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 146
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566  ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย  นายบุญหลาย  คำสิงห์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโน...
กิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน
27 ธ.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 156
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566             องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย  คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาอบต.โน...
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2567 มอบความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนก่อ
26 ธ.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 75
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566               องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย  นายบุญหลาย  คำสิงห์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมคณะผู้บริ...