ท่านสามารถแจ้งช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อได้โดย