การเพิ่มสมรรถนะในการบริหารงานอย่างรอบด้าน ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุขภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อส่งเสริมความสุขให้กับบุคลากรขององค์กร
19 มิ.ย. 2024 14:13:20 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.โนนก่อ 62
    ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 23 กันยายน 2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารงานอย่างรอบด้าน ทั...
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด รูปแบบบริการ
18 มิ.ย. 2024 09:29:45 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.โนนก่อ 88
ประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี พ.ศ. 2567  ร...
บุหรี่ทุกชนิด  ‼️  " ฆ่าคนตาย " ‼️
12 มี.ค. 2024 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.โนนก่อ 223
บุหรี่ทุกชนิด  ‼️  " ฆ่าคนตาย " ‼️ #ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อเชิญชวนทุกท่านร่วมกันรณรงค์  "ลด  ละ  เลิก  ยาสูบทุกชนิด" &...
ประชาสัมพันธ์  "โรคพิษสุนัขบ้า"  
16 ม.ค. 2024 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.โนนก่อ 295
ขอประชาสัมพันธ์  "โรคพิษสุนัขบ้า"   ‼️โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน‼️       แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น เ...
การตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการง่ายๆ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ"
9 ม.ค. 2024 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.โนนก่อ 362
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ขอประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการง่ายๆ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" วิธีการ 1. ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ ได้ทั้งระบบ iOS และ And...
หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ประเพณีลอยกระทงตำบลโนนก่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
8 พ.ย. 2023 11:37:35 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.โนนก่อ 350
  หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ประเภท ชุมชน >>ดาวน์โหลดได้ที่นี่<< หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ประเภท โรงเรียน >>ดาวน์โหลดได้ที่นี่<<