10 เม.ย. 2024 13:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 65

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567
        องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย  คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาอบต.โนนก่อ และเจ้าหน้าที่สังกัด อบต. โนนก่อ พร้อมกับผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  ทั้งนี้  นายสรพงษ์  ชายแก้ว นายอำเภอสิรินธร  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  ณ  ถนนสายวัฒนธรรม  วัดบ้านโนนก่อ  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนก่อ  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี