ค้นหาข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ

Non Ko Sub District Administration Organization
คำแนะนำ การค้นหาข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดรูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

E-Service

ข้อมูลประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ
Non Ko Sub District Administration Organization

14

จำนวนหมู่บ้าน

3687

จำนวนครัวเรือน

10941

ประชากรรวม

239406

พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)

คลังความรู้

OFFICIAL INFORMATION ACT, B.E. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักปลัด
กองคลัง
    ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
    ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม