31 พ.ค. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 63

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมกันรณรงค์  "ลด  ละ  เลิก  บุหรี่ทุกชนิด" " บุหรี่ทุกมวนทำร้ายคุณ " ลด ละ เลิก  ดีต่อตัวคุณและดีต่อคนรอบข้าง