9 ม.ค. 2024 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.โนนก่อ 87

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ขอประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการง่ายๆ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ"

วิธีการ
1. ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
2. เข้าสู่แอปฯ ทางรัฐ ทำการสมัครเข้าใช้งานผ่านการสแกนบัตรประชาชนและการสแกนใบหน้า หรือ ยืนยันตัวตนเข้าใช้งานผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาต และ ร้านไปรษณีย์) ตู้บุญเติม ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ แอปฯ ThaID
3. หลังจากสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่แอปฯ ทางรัฐ 
รู้จักแอปฯ ทางรัฐ มากขึ้น https://dg.th/pjdgr4my3k
ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ https://dg.th/8xb9pf2z7n