15 ม.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 106

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566  

           องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย  นายบุญหลาย  คำสิงห์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมคณะผู้บริหาร  คณะสมาชิกสภา อบต.โนนก่อ และบุคลากร ในสังกัด ดำเนินการจัด “โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567” เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน  ได้แสดงออกกล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ  หมู่ที่ 3 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี