30 ธ.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 83

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566  ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567
         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย  นายบุญหลาย  คำสิงห์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมคณะผู้บริหาร  คณะสมาชิกสภา อบต.โนนก่อ และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการจัด “โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่”  ภายใต้แนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย  เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566  ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567  ณ จุดตั้งด่านบริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ