16 ม.ค. 2024 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.โนนก่อ 102

ขอประชาสัมพันธ์  "โรคพิษสุนัขบ้า"  


‼️โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน‼️
      แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า รวมไปถึงการนำสุนัข แมว ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี และเมื่อถูกสุนัขและแมวกัดหรือข่วน เลียบาดแผลให้รีบทำความสะอาดบาดแผลเบื้องต้น และรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาลให้ครบ
      กักขังสัตว์เลี้ยงไว้สังเกตอาการในช่วงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อย 10 วัน หากมีสุนัขในหมู่บ้านมีอาการโรคพิษสุนัขบ้าให้รีบแจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิรินธร