30 ม.ค. 2024 10:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 57

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2567
          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย  คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาอบต.โนนก่อ และเจ้าหน้าที่สังกัด อบต. โนนก่อ พร้อมกับผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  ทั้งนี้  นายสรพงษ์  ชายแก้ว นายอำเภอสิรินธร  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  ณ  ถนนสายวัฒนธรรม  วัดบ้านบากชุม  หมู่ที่ 1  ตำบลโนนก่อ  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี