24 ต.ค. 2023 17:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 398

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม  2566 เวลา 13.00 น.
        นายบุญหลาย  คำสิงห์ นายก อบต โนนก่อ ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย จำนวน 1 ราย /ผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าทำลายที่อยู่อาศัย จำนวน 1 ราย และทำลายพืชผลทางการเกษตร (นาข้าว) จำนวน 2 ราย ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ