ท่านสามารถแจ้งแจ้งแบบคำร้องการร้องเรียนบุคลากร ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อได้โดย
ข้อมูลการร้องเรียน
เหตุผลประกอบการร้องเรียน