ท่านสามารถแจ้งแจ้งระบบคิวการให้บริการ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อได้โดย