ท่านสามารถแจ้งแจ้งแบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือสำหรับประชาชน ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อได้โดย