ท่านสามารถแจ้งแจ้งแบบคำร้องขอซ่อมไฟฟ้า/ไฟสาธารณะ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อได้โดย