ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อม ประสานตามนวัตกรรมไทยรหัส 01010052 รหัสทางหลวงท้องถิ่น 137-27 สายทางซอยรัศมี บ้านพลาญชัย เชื่อมคุ้มหนองสองแมว ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก

โครงการซ่อมสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อม ประสานตามนวัตกรรมไทยรหัส 01010052 รหัสทางหลวงท้องถิ่น 137-27 สายทางซอยรัศมี บ้านพลาญชัย เชื่อมคุ้มหนองสองแมว ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อพุก น่านโพธิ์ศรีถึงศูนย์พลาญข่อย บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อพุก น่านโพธิ์ศรีถึงศูนย์พลาญข่อย บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ