ข่าวจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อพุก น่านโพธิ์ศรีถึงศูนย์พลาญข่อย บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อพุก น่านโพธิ์ศรีถึงศูนย์พลาญข่อย บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ 7 (สายทางสามแยกวัดดอนระเบิด ไปทางเชื่อมบ้านบากชุม หมู่ 1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ 7 (สายทางสามแยกวัดดอนระเบิด ไปทางเชื่อมบ้านบากชุม หมู่ 1)