ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เพื่อเห็นชอบประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ เป็นประธานกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ ร่วมกับสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดยร่วมกันประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เพื่อเห็นชอบประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *