Month: สิงหาคม 2022

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดยนายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา อบต.และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมกับงานสวนป่าพิบูลมังสาหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอสิรินธร มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ พื้นที่อนุรักษ์สวนป่าพลาญข่อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 120 คน

 

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนก่อ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนก่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ และเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนก่อ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนก่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ และเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้สูงอายุตำบลโนนก่อ และเจ้าหน้าที่รพ.สต.แก่งศรีโคตร รวม 60คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก