โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาตำบลโนนก่อ การจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, ตัวแทนสถานศึกษา/โรงเรียนในพื้นที่ตำบลโนนก่อ และบุคลากรในสังกัด อบต.โนนก่อ จำนวน 92 คน ระหว่างวันที่ 5 – 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *