โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ โดยนายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3 (ส่วนหน้า) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร, คณะสมาชิกสภา อบต., พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง จำนวน 72 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *