ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ
ที่อยู่ เลขที่ 300 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34350
โทรศัพท์/โทรสาร 045-959720
E-mail : saraban_06342506@dla.go.th
เว็บไซต์ : www.nonkor.go.th

สายด่วน : เบอร์โทรศัพท์นายก อบต.โนนก่อ 087-1391540

             : เบอร์โทรศัพท์ กู้ชีพ อบต.โนนก่อ  093-5646767

                               : เบอร์โทรศัพท์  บริการรถบรรทุกน้ำ/รถดับเพลิง  093-3230345