กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) “รวมพลังโนนก่อ ต่อต้านยาเสพติด” โดยมีนายแสง ศรีบุระ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี การกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลัง เพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน นำไปสู่จุดมุ่งหมาย “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียนและประชาชนในตำบลโนนก่อ จำนวน 150 คน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *