กิจกรรมทำบุญตักบาตร สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ณ ถนนสายวัฒนธรรม

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาอบต.โนนก่อ และเจ้าหน้าที่สังกัด อบต. โนนก่อ พร้อมกับผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ณ ถนนสายวัฒนธรรม วัดบ้านแก่งศรีโคตร หมู่ที่ 3 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี